PERSOONSGEGEVENS

In deze Privacy Policy wordt onder JL7 Fashion verstaan mevrouw Vicky DE REGGE, handelend onder de handelsnaam JL7 Fashion, met maatschappelijke zetel te 9620 ZOTTEGEM, Mouterijstraat 18 en met ondernemingsnummer 0870.396.836.

Uw privacy is van een heel groot belang voor ons en we willen uw persoonsgegevens op een wettelijke en correcte manier verwerken.

JL7 Fashion respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens en houdt rekening met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR), die sinds 25 mei 2018 in werking is getreden.

Door de website van JL7 Fashion te bezoeken en/of te gebruiken, geeft u aan akkoord te zijn met het verzamelen, registreren, bewaren van uw persoonsgegevens voor de doeleinden zoals hieronder beschreven.

De verwerking voor directe marketingdoeleinden gebeurt enkel indien u hiervoor uitdrukkelijk uw akkoord gegeven heeft tijdens het bestelproces.

Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie over een natuurlijk persoon waardoor deze direct of indirect kan geïdentificeerd worden. Dat zijn gegevens zoals naam, adres, telefoonnummers, e-mailadres en indien nodig, noodzakelijke facturatiegegevens. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. U bepaalt zelf of u bijkomende gegevens (vb. geboortedatum) opgeeft.

JL7 Fashion gaat met de grootste zorgvuldigheid om met persoonlijke gegevens. De persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze verwerkt. Deze worden slechts gebruikt voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden (m.a.w enkel waarvoor de gegevens verstrekt zijn geweest door de persoon in kwestie). JL7 Fashion verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van de bezoeker/gebruiker van de website met het oog op volgende doeleinden :

  • Klanten-en orderbeheer: klantenadministratie, beheer en opvolging van de bestellingen / leveringen, opmaak van een factuur.
  • Administratie van het klantenbestand
  • Uitvoering van service & garantievragen
  • Marketing en reclame: het verzenden van gepersonaliseerde reclame (nieuwsbrieven, marketing, mailing,….)
  • Profilering (analyse van verkooptransacties met het oog op het bijsturen van de bedrijfsstrategie)

JL7 Fashion verzamelt optionele - niet verplichte - gegevens (geboortedatum) van klanten met het oog op - maar niet beperkt tot

  • Op maat gemaakte acties te sturen (bijv. een cadeau op uw verjaardag)

JL7 Fashion verzamelt, registreert of verwerkt geen informatie voor andere doeleinden, tenzij JL7 Fashion van tevoren uw toestemming hiervoor heeft verkregen.

De verwerkte gegevens worden op passende wijze beveiligd tegen ongeoorloofde verwerking en onopzettelijk verlies. De verwerkte gegevens worden opgeslagen in een SQL database op servers van COMBELL. Deze hostingprovider beschikt over het internationaal erkende ISO 9001 certificaat.

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking.

De gegevens worden niet overgemaakt aan derden (zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene), tenzij deze derde partijen contractueel verbonden zijn met JL7 Fashion of in opdracht van JL7 Fashion handelen.

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer en op basis van artikel 6.1 van de AVG/GDPR wetgeving, heeft u steeds het recht op kosteloze inzage en eventuele verbetering of wijziging van uw persoonsgegevens. De gebruiker heeft ook het recht om te verzoeken dat zijn persoonsgegevens worden verwijderd. Dit kan u doen door een e-mail te sturen naar info@jl7.be of per brief aan JL7 Fashion, Mouterijstraat 18, 9620 ZOTTEGEM.

COOKIES

JL7 Fashion maakt gebruik van Cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die op uw computer worden geïnstalleerd als u een website bezoekt. Deze website maakt gebruik van cookies, zo verbeteren we de surfervaring van onze bezoekers.

Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt, maar ook door servers van derde partijen die al dan niet met deze website samenwerken.

Het gebruik van Cookies helpt JL7 Fashion om de koper een goede gebruikerservaring aan te bieden en laat toe om de site te verbeteren. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website relevanter te maken voor de bezoeker door het aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

Door verder te surfen op onze website, geeft u ons de toelating cookies te gebruiken.

JL7 Fashion wil gebruik maken van volgende cookies:

Sessiecookies: deze cookie heeft een beperkte werkingsduur en wordt na iedere sessie automatisch gewist. De sessiecookies bevatten geen persoonsgegevens.

Cookies voor het aanpassen van de gebruikersinterface: om de gebruikservaring te verbeteren, zoals 'taal', 'ingelogd blijven',…

Google Analytics-cookies leveren belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van JL7 Fashion geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.

U kunt de installatie van cookies uitschakelen via de browser instellingen van de computer. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services desgevallend niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld.

NIEUWSBRIEVEN

Op onze webshop heeft u de mogelijkheid om zich in te schrijven om onze nieuwsbrief te ontvangen. Op die manier blijft u op de hoogte van de laatste nieuwtjes zoals het voorstellen van nieuwe collecties, het lanceren van aantrekkelijke aanbiedingen,…

Op eenvoudig verzoek kunt u inzage krijgen wat betreft uw gegevens/toestemming tot het ontvangen van onze nieuwsbrief. Ten allen tijde kunt u uw toestemming herroepen. JL7 Fashion verbindt zich ertoe dat u zich eenvoudig en kosteloos kan uitschrijven via het aanklikken van een link onderaan de e-mail van de nieuwsbrief.

VRAGEN EN FEEDBACK

JL7 Fashion controleert regelmatig of zij aan dit privacybeleid voldoet. Bij vragen over het privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via e-mail info@jl7.be of per brief aan JL7 Fashion, Mouterijstraat 18, 9620 ZOTTEGEM.

TOEPASSELIJK RECHT

De verwerking van de persoonsgegevens binnen JL7 Fashion is onderworpen aan het Belgisch recht.


Website door core-graphics.be
Portretten Vicky door studioketels.be